لزوم تقویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم

یک انجمن اقتصادی در نامه ای به رئیس جمهور، خواهان تشکیل معاونت اقتصادی در دولت دوازدهم شده است. این درخواست در حالی انجام شده که از زمان تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با وظایفی فراتر از معاونت مذکور، نزدیک به 2 سال می گذرد.