۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

دکتر باغستانی تشکیل وزارت بازرگانی
عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی مطرح کرد

هماهنگی تولید و تجارت لازمه حمایت از تولیدکنندگان داخلی

باغستانی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، با تأکید بر اینکه تمامی کشورهای جهان از تولید داخلی، خصوصا در بخش کشاورزی حمایت ...