۰۳ خرداد ۱۳۹۶
در جلسه مشترک فتاح با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس مطرح شد:

از طریق اشتغال زایی، ۶۱ هزار خانواده از پوشش کمیته امداد خارج شدند

در سال گذشته با افدامات کمیته امداد امام خمینی در زمینه اشتغال زایی، حدود ۶۱ هزار خانوار از پوشش حمایتی کمیته امداد خارج شده اند. در سال جدید نیز، برنامه ریزی برای ۱۴۰ هز ...