۲۷ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل تصریح کرد

مشارکت عمومی-خصوصی راهکار تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان اردبیل

شایقی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل با بیان اینکه تعداد یک هزار و ۲۴۶ پروژه نیمه‌تمام با میانگین پیشرفت ۵۵ درصد در استان شناسایی شده و ...