۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
در گفتگو با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مطرح شد

سرمایه گذاری خارجی در کشور بسیار کمتر از میزان ایده‌آل است

با توجه به اهمیت تجارت خارجی در رونق اقتصاد کشور باید حجم روابط اقتصادی را با کشور های مختلف افزایش دهیم. در همین راستا علاوه بر فراهم کردن زمینه برای توسعه صادرات باید ب ...